Kültür ve Sanat

Kültür ve sanata yaklaşımımız geçmişle bugünü kucaklayarak milli ve manevi değerlerin altını çizmek üzerine kurulu. Sahnemiz hiç boş kalmadı. Kürsümüz hiç susmadı. Işığımız hiç sönmedi. Onlarca söyleşi ve etkinlik gerçekleştirdik. Her biri özenle düşünülmüş kitap gibi projelere imza attık.

#Kültür #Sanat